Funkcie

Funkcie biznis manažéra

Projekty

Spravujte a fakturujte projekty s výkonnou funkciou správy projektov. Sledujte výdavky a čas strávený na úlohách a účtujte svojim zákazníkom. Schopnosť priradiť viac zamestnancov k úlohe a sledovať čas prihlásený prideleným členom projektu.

Faktúry

Vytvárajte profesionálne a skvelé faktúry. Pripojte súbory a posielajte priamo svojim klientom vrátane PDF faktúry. Faktúra s rôznou daňou založenou na položke. Vytvárajte opakujúce sa faktúry, ktoré sa automaticky obnovia na základe nastavenia pre opakovanú faktúru.

Cenové ponuky

Vytvorte cenovú ponuku za minútu. Odoslané vašim zákazníkom a čakajte na ich prijatie. Schopnosť automaticky previesť cenovú ponuku na faktúru po prijatí zákazníka. Zákazníci si môžu zobraziť a schváliť cenové ponuky aj bez prihlásenia.

Výdavky

Zaznamenajte výdavky spoločnosti. Nastavte si opakované výdavky a náklady sa automaticky vytvoria po stanovenom období. Schopnosť určiť výdavky ako účtovateľné zákazníkom alebo priradiť k projektom.

Prieskumy

Vytvorte prieskumy a zapôsobte na svojich zákazníkov. Pridajte svoju otázku a zvýšte produktivitu spoločnosti. Schopnosť odosielať prieskumy vedúcim / zákazníkom / zamestnancom a manuálne vytvorené zoznamy správ.

Zmluvy

Funkcie zmlúv používajte na uzamknutie aktuálneho predaja a funkcií. Vytvárajte PDF dokumenty za minútu a svojim zákazníkom prostredníctvom funkcie built-in posielania zmlúv. Schopnosť posielať pripomienky zákazníkov pred uplynutím platnosti zmluvy.

Úlohy

Priraďte úlohu viacerým zamestnancom, pridajte sledovačov úloh, povoľte pripomienky úloh a prílohy úloh.

Kalendár

Jasný pohľad na harmonogram personálu a všetky udalosti vašej spoločnosti, dátumy vypršania faktúry, vypršanie zmlúv, vypršanie odhadov, dátum dokončenia úloh.

Zamestnanecký chat

Zdieľajte skvelé firemné udalosti, odovzdajte dokumenty, jednoduché komunikácie so zamestnancami.

Sledovanie cieľov

Nastavte ciele a sledujte úspechy. Informujte zamestnancov o neúspechu alebo úspechu. Sledovanie všetkého.

Reporty

Reporty predajov, výdavkov, zákazníkov, konverzie potencionálnych zákazníkov a mnoho ďalších.

Dropbox

Využite prepojenie s dropboxom pre ukladanie a rýchle pracovanie so súbormi.

GDPR

Kompletne vypracované elektronické GDPR medzi vašou spoločnosťou a vašimi zákazníkmi. Jednoducho potvrdia svoj súhlas vo svojom klientskom portáli.

Dodacie listy

Jednoduché dodacie listy konvertované priamo z faktúr, ktoré ste vytvorili pre zákazníkov. no samozrejme ich viete vytvoriť aj bez viazanosti na danú faktúru.

Cash-flow

Modul cash-flow sa zobrazuje na hlavnej ploche, pokiaľ máte na modul povolenie. Pre správne zobrazenie modulu je dôležité, aby ste mali čo najpresnejšie čísla, resp. je dôležité, aby boli poctivo nahrávané príjmy a náklady. Budete mať prehľad o ziskovosti aj o DPH či máte daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet.

Tracking

(sledovanie emailov) Funkcia tracking je nastavená na sledovanie e-mailov odoslaných prostredníctvom systému. V praxi to znamená, že celý systém od vystavených zmlúv, faktúr, cenových ponúk, dobropisov, dodacích listov, upomienok za nezaplatené faktúry a podobne si dokážete odkontrolovať aj prostredníctvom systému. Funkcia tracking vám podáva informácie aj o tom, kedy si daný zákazník otvoril e-mail vo vlastnej e-mailovej schránke.

Zákaznícka zóna

Slúži na komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Systém umožňuje prístup zákazníkovi do zóny, kde si môžete medzi sebou vymieňať informácie či dokumenty. Zákaznícka zóna tak, ako vám, aj vašim zákazníkom umožňuje pridávať fotky k projektu, systém vám umožňuje vidieť neuhradené faktúry, zákazníci vás môžu kontaktovať, písať na podporu, elektronicky podpisovať zmluvy, taktiež akceptovať cenové ponuky a mnoho iného. Samozrejme, to všetko je možné v prípade, že mu umožníte prístup do klientskej/zákazníckej zóny.

Piping

(presmerovanie emailu do systému) Jednoducho a rýchlo si presmerujete váš email do systému. Následne zo systému viete odpovedať buď automatickou odpoveďou, ktorú si viete ľubovoľne preddefinovať alebo priamou odpoveďou. Výhodou tejto funkcie je, že si môžete automaticky z emailu vytvoriť úlohu a priradiť ju priamo personálu. Medzi ďalšie funkcie patria aj komentáre a pridanie príloh do emailu pre personál. Pokiaľ priradíte konkrétnu úlohu prostredníctvom emailu personálu, systém ho upozorní formou notifikácie alebo aj e-mailom.

Vlastné polia

Jednoducho a rýchlo si vytvoríte ľubovoľné pole ku zákazníkom alebo ku faktúram ba dokonca aj ku projektom z rôznym typom poľa. Je to odpoveď na časté otázky klientov. Viete nám tu niečo doplniť? Teraz si to viete doplniť a vytvoriť sami pre vaše potreby.

SMS brána

Táto funkcia vám zaručí ešte bližšiu komunikáciu so zákazníkom prostredníctvom sms. Je špecifikovaná na faktúry, zmluvy, cenové ponuky a podobne či už sú odoslané alebo po splatnosti.

Export súborov

Jednoducho a rýchlo si viete exportovať všetky súbory či už ide o objednávky, faktúry, cenové ponuky, úlohy či náklady do viacerých formátov, aké aktuálne potrebujete. Je to pre vašu databázu ak ju vyžadujete.

Témy

Máte na výber viacero grafických tém podľa toho, čo sa vám zapáči a jednoducho si ich viete kedykoľvek obmieňať. Nemá to len fungovať, ale musí to aj vyzerať. Neustále ich obnovujeme v novších aktualizáciách.

Videonávody

Pridali sme pre vás aj takýto spôsob pomoci. Okrem online podpory vám tieto videá pomôžu zorientovať sa vo všetkých funkciách a zodpovedajú vám vaše otázky. Chceme vám to zjednodušiť, ako sa len dá.

Ďalšie funkcie čoskoro..

Neustále pracujeme na vývoji nových funkcií, ktoré vám zlepšia používateľský zážitok z nášho systému.

Zaujali vás funkcie PROROKA?